Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁKUPNÍ ŘÁD SPOLEČNOSTI MALVINO s.r.o.

1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky a nákupní řád jsou závaznými ustanoveními jimiž je upraven vzájemný obchodní vztah mezi společností Malvino s.r.o. (dále jen prodávající) a Vámi jakožto kupujícím (dále jen kupující).
Tyto obchodní podmínky a nákupní řád platí pro nákup v internetovém obchodě MALVINO s.r.o., který je provozován na adrese www.malvino.cz a pro veškeré ostatní nákupy uskutečněné prostřednictvím obchodní sítě Malvino s.r.o. Provozovatelem internetového obchodu www.malvino.cz a dodavatelem zboží (prodávajícím) je společnost Malvino s.r.o., Okrasná 127, Praha 10, 103 00 (v sídle společnosti není prodejna), IČ: 27426769 DIČ: CZ27426769, zapsaná v obchodním rejstříku u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 112 192.
Potvrzením objednávky "kupující" souhlasí s obchodními podmínkami a nákupním řádem.

2. Objednávka

Veškeré objednávky lze realizovat jako registrovaný zákazník či formou jednorázového nákupu - pro jednorázový nákup není třeba registrace, musíte však vyplnit údaje sloužící k doručení zásilky a kontaktu s Vámi za účelem doručení. Registrovat se lze prostřednictvím registračního formuláře, jež vyplníte na stránkách našeho elektronického obchodu na adrese www.malvino.cz. Registrovaní kupující automaticky získávají vstupní slevu ve výši 3% a právo čerpat další výhody a slevy plynoucí z našeho věrnostního systému.
Vybraná vína jsou dodávána v kartonech po 6-ti kusech. Vína lze v kartonu libovolně kombinovat, při odběru méně než 6-ti kusů od jednoho druhu vína je k objednávce účtováno balné ve výši 6,- Kč za láhev. Pokud u nás nakupujete poprvé, doporučujeme se před objednávkou zaregistrovat. Registrovaní kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů v rozsahu daném platnou právní normou.

Samotnou objednávku lze realizovat:
Prostřednictvím Internetového obchodu na adrese www.malvino.cz zboží v našem elektronickém obchodě můžete libovolně prohlížet, přidávat a odebírat do / z košíku (pomocí tlačítek "Přidat do košíku" a "Odebrat z košíku") a systém Vám vždy zobrazí aktuální cenu Vaší objednávky včetně ceny balného a dopravného. Cena dopravného se odvíjí od Vámi zvoleného způsobu přepravy zboží k Vám. Balné se odvíjí od skladby Vaší objednávky, při objednání zboží po celých kartonech se balné neplatí. Při objednávce složené z jednotlivých lahví různých vín bude k Vaší objednávce připočteno balné ve výši 6,- Kč za každou láhev. Pokud se rozhodnete zboží, jež obsahuje Váš košík, objednat, učiníte tak stiskem tlačítka "K pokladně" a "Objednat".

Emailem na emailu obchod@malvino.cz

Telefonicky na čísle 721806440 

Při jakémkoli způsobu objednání vína je nutno uvést údaje o Zákazníkovi v následujícím rozsahu (v případě nákupu prostřednictvím Internetového obchodu Malvino s.r.o. je třeba údaje vyplnit v příslušném formuláři při Registraci (pokud se rozhodnete využívat výhod nabízených registrovaným Zákazníkům) nebo při jednorázovém nákupu, nechcete-li se registrovat):
Jméno a Příjmení
Adresa doručení
(pokud nakupujete jako podnikatel pak rovněž sídlo, IČ a DIČ)
Email pro potvrzení objednávky - nemáte-li email, pak telefonní číslo.
Telefonní číslo pro kontakt s Vámi (pro případ neúplných kontaktních údajů, nedostupnost části objednávky a také pro kontakt s dopravcem, který s Vámi potřebuje dohodnout konkrétní dobu dodání zakoupeného zboží).
Odesláním objednávky či stiskem tlačítka objednat v našem Internetovém obchodě zboží ZÁVAZNĚ objednáte, objednávka se řídí těmito Obchodními podmínkami a nákupním řádem.
Každá potvrzená objednávka (kupující dostane po vložení objednávky do distribučního systému potvrzující email) je v souladu s platnými právními normami považována za uzavřenou kupní smlouvu.

Upozornění
Kupující bere na vědomí a souhlasí se skutečností, že prodávající jej může v souvislosti s jeho objednávkou požádat o prokázání splnění podmínky dle § 12 odst. 1 pís. a) zákona č. 379/2005 Sb., v platném znění, tj. že kupující není osobou mladší 18-ti let (např. prostřednictvím předložení kopie nebo obrazového záznamu průkazu totožnosti kupujícího). Na tuto žádost prodávajícího je kupující povinen reagovat v přiměřené lhůtě, kterou určí prodávající. Neprokázání této podmínky kupujícím na žádost prodávajícího je důvodem ke zrušení objednávky a odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího.

Storno objednávky

V případě, že se Kupující rozhodne z jakéhokoli důvodu stornovat objednávku, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemnou a telefonickou formou informovat Prodávajícího. V případě storno objednávky po jejím předání dopravci k dopravě je účtován storno poplatek ve výši 60% hodnoty objednávky. V případě storna objednávky 24 hodin před jejím avizovaným doručením je účtován storno poplatek ve výši 75% hodnoty objednávky. V případě bezdůvodného odmítnutí převzetí zboží Kupujícím od dopravce je povinen Kupující uhradit objednávku ve 100% výši její hodnoty a dále je Kupující povinen uhradit také penále ve výši 30% z hodnoty objednávky. Prodávající je oprávněn zboží v takovém případě využít dle svého uvážení za účelem zabránění vzniku dalších škod. Úhradou penále nezaniká nárok Prodávajícího na náhradu škody způsobené jednáním kupujícího.

3. Ceny

Ceny zboží uvedené v Internetovém obchodě a obchodní síti Malvino s.r.o. se řídí aktuálním ceníkem společnosti Malvino s.r.o. a Prodávající je oprávněn je kdykoli změnit bez předchozího upozornění Kupujících. Ceny uvedené v Internetovém obchodě a prodejní síti Malvino s.r.o. jsou vždy platné a závazné v okamžiku uskutečnění objednávky ze strany Kupujícího.
Ceny v Internetovém obchodě jsou vždy uvedeny za jednu láhev včetně DPH. Ceny v cenících obchodní sítě Malvino s.r.o. jsou vždy uvedeny za jednu láhev bez DPH, sklad Praha. Prodávající je plátcem DPH, kupující, který je rovněž plátcem DPH si může u příslušného finančního úřadu nárokovat odpočet DPH ze zboží zakoupeného v Internetovém obchodě a obchodní síti Malvino s.r.o.

4. Způsob úhrady

V hotovosti při převzetí zboží (dobírka), v některých případech (Česká pošta) je k ceně zásilky připočteno doběrečné dle platného ceníku dopravce Kupující po provedené kontrole a převzetí zboží provede hotovostní úhradu zboží dle objednávky o čemž je mu vystaven dopravcem pokladní doklad.

Platba převodem předem na fakturu (pouze firemní klientela po schválení ze strany Malvino s.r.o.)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. Doručení a převzetí zboží

Dodací lhůty
Zboží, jež je k dispozici skladem (skladem je k dispozici 99% našeho sortimentu, avšak je možné, že některá vína jsou aktuálně vyprodána či nejsou k dispozici ve Vámi poptávaném množství) je expedováno tak, aby bylo předáno dopravci k přepravě ke kupujícímu během 48 hodin od objednávky či úhrady zboží (dle zvoleného způsobu úhrady zboží). V případě dopravy kurýrem po Praze garantuje prodávající dodání zboží v rámci 48 hodin uváděných jako lhůta pro předání zboží k dopravě, v ostatních případech nelze dodací termíny garantovat, neboť dodávka zboží je v režii dopravce, obvykle je zboží dopraveno ke koncovému zákazníku ve lhůtě 5-ti pracovních dní. Po předchozí dohodě lze zakázky odbavit jako expresní. Zboží, jež není aktuálně k dispozici skladem, bude předáno k přepravě ve lhůtě maximálně 21-ti dnů. O termínu a předání zboží k přepravě je Kupující vždy vyrozuměn emailem.

Doručení zboží
Kurýrem po Praze, k ceně objednávky je připočteno poštovné a balné dle aktuálního ceníku v e-shopu malvino.cz.
Prostřednictvím České pošty po celé ČR, k objednávce je připočteno balné a poštovné dle aktuálního ceníku v e-shopu malvino.cz.

Převzetí zboží
Vykazuje-li zboží při doručení do místa uvedeného kupujícím jako doručovací v objednávce zjevné vady, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem dopravce protokol o poškození zásilky a jejím nepřevzetí. Kupující je rovněž povinen v takovém případě kontaktovat prodávajícího pomocí emailu obchod@malvino.cz a tuto skutečnost mu oznámit. Kupující má v případě nepřevzetí poškozené zásilky nárok na poskytnutí řádného plnění v rozsahu objednávky a Prodávající se zavazuje jej po obdržení informačního emailu bez zbytečného odkladu kontaktovat a informovat o novém termínu doručení zboží.
V případě, že zásilka nevykazuje zjevné vady a je Kupujícím převzata od dopravce avšak po jejím rozbalení jsou zjištěny vady (záměna sortimentu apod.) je Kupující povinen neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů od převzetí zásilky o této skutečnosti informovat písemně či jinou prokazatelnou formou Prodávajícího. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu dostatečnou součinnost při identifikaci vady (např. zaslání fotografií zboží apod.). Reklamace zboží se řídí odstavcem 8 těchto Obchodních podmínek a nákupního řádu.

6. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů poskytnutých kupujícím za účelem realizace objednávky, kterou kupující provedl prostřednictvím internetového obchodu malvino.cz je řešena v souladu s platnými zákony na území České republiky. Provozovatel internetového obchodu malvino.cz se zavazuje neposkytnout osobní data bez souhlasu vlastníka třetím osobám. Provozovatel internetového obchodu malvino.cz se rovněž zavazuje nepoužívat osobní data kupujícího bez jeho předchozího souhlasu ke komerčním nabídkám jiným než realizovaným provozovatelem internetového obchodu malvino.cz.

7. Vlastnické právo

Kupující se stává vlastníkem zboží okamžikem jeho uhrazení Prodávajícímu.

8. Záruka, záruční doba

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží Kupujícímu. Záruční doba činí 6 měsíců, je poskytována v souladu s podmínkami stanovenými vinařským zákonem 321/2004 Sb. při dodržení správných zásad zejména v oblasti zacházení a skladování vína.

9. Reklamace

Reklamace zboží se řídí platnými právními předpisy na území České republiky. Podmínky za nichž lze reklamaci uplatnit a způsob jakým lze zboží reklamovat řeší reklamační řád, který je nedílnou součástí těchto Všeobecných obchodních podmínek.

10. Závěrečná ustanovení

Námi prodávaná vína jsou skladovaná při teplotě sklepa 13°C a relativní vlhkosti 75-80 %. V případě soudního sporu se jako místně příslušný sjednává městský soud v Praze. Pro případ soudních řízení vyplývajících z kupních smluv uzavřených na základě těchto obchodních podmínek sjednávají strany místní příslušnost obecného soudu prodávajícího.

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

I. Základní ustanovení

Reklamační řád je závazným ustanovením popisujícím podmínky, pravidla, práva, povinnosti kupujícího a prodávajícího v oblasti převzetí, vrácení a reklamace zboží. Reklamační řád se stává pro kupujícího a prodávajícího závazným okamžikem uzavření kupní smlouvy.

II. Zjevné vady při převzetí zboží

Vykazuje-li zboží při doručení do místa uvedeného kupujícím jako doručovací v objednávce zjevné vady, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě je Kupující povinen sepsat se zaměstnancem dopravce protokol o poškození zásilky a jejím nepřevzetí. Kupující je rovněž povinen v takovém případě kontaktovat prodávajícího pomocí emailu reklamace@malvino.cz a tuto skutečnost mu oznámit. Kupující má v případě nepřevzetí poškozené zásilky nárok na poskytnutí řádného plnění v rozsahu objednávky a Prodávající se zavazuje jej po obdržení informačního emailu bez zbytečného odkladu kontaktovat a informovat o novém termínu doručení zboží.
V případě, že zásilka nevykazuje zjevné vady a je Kupujícím převzata od dopravce, avšak po jejím rozbalení jsou zjištěny vady (záměna sortimentu apod.), je Kupující povinen neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů od převzetí zásilky o této skutečnosti informovat písemně či jinou prokazatelnou formou Prodávajícího. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu dostatečnou součinnost při identifikaci vady (např. zaslání fotografií zboží apod.). Reklamace zboží se řídí odstavcem V. a VI. tohoto Reklamačního řádu.

III. Vrácení zboží bez udání důvodů

Dle zákona 367/2000 Sb. má kupující právo odstoupit od uzavřené kupní smlouvy a to do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy(od převzetí zboží) a i bez udání důvodů. V takovém případě je kupující povinen zboží vrátit na adresu prodávajícího po předchozí dohodě osobně či jako obyčejnou zásilku. Zboží vracené formou dobírky nebude přijato. Zboží musí být kupujícím vráceno včetně originálního obalu, musí být v bezvadném stavu, nepoškozeno, neporušeno, nepoužito, včetně všech dokladů, návodů, záručních listů, apod., a schopno další distribuce. Součástí vracené zásilky musí být kopie dokladu o koupi od prodávajícího.
V případě takto vráceného zboží bude kupujícímu prodávajícím bez zbytečného odkladu vrácena kupní cena zboží formou bezhotovostní úhrady na bankovní účet uvedený prodávajícím v písemném protokolu o odstoupení od smlouvy dle zákona 367/2000Sb. jež bude kupujícím písemně zaslán nebo předán prodávajícímu nejpozději spolu s vráceným zbožím. Protokol o odstoupení od smlouvy dle zákona 367/2000Sb. musí obsahovat tyto náležitosti:

Datum uzavření kupní smlouvy nebo číslo objednávky
Formu navrácení zboží
Číslo účtu na nějž kupující požaduje vrátit kupní cenu zboží (účet musí být veden v tuzemské měně u bankovního ústavu, který je registrován v České republice)
Nacionále kupujícího
Datum a podpis kupujícího

V případě nedodržení podmínek pro úspěšné vyřízení reklamace nebude prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího a zboží bude po úhradě nákladů na přepravu opětovně zasláno kupujícímu.

V. Místo uplatnění reklamace

Reklamace vady se uplatňuje vždy v místě určeném prodávajícím pro uplatňování reklamací - reklamační adresa. Zboží je možné na reklamační adresu zaslat až po uplatnění reklamačního protokolu - viz. Článek VI. Způsob uplatnění reklamace. Pokud se kupující rozhodne reklamované zboží na reklamační adresu zaslat ve vlastním zájmu si vede tak, aby nemohlo dojít k poškození zboží během přepravy, tedy zejména použije vhodný obalový materiál, který je v souladu s požadavky zvoleného dopravce na přepravu křehkého zboží a zásilku označí příslušnými symboly. Reklamační adresou pro zboží zakoupené v internetovém obchodě malvino.cz je:

Malvino s.r.o.
Okrasná 127
Praha 10 - Benice
103 00
Email: obchod@malvino.cz

UPOZORŇUJEME, že na uvedené adrese není prodejna a osobní předání reklamovaného zboží je možné pouze po předchozí domluvě v dohodnutém čase.

VI. Způsob uplatnění reklamace

Reklamace je jednostranným právním úkonem, jímž kupující zboží vytkne konkrétní vadu a sepíše reklamační protokol, v němž zejména uvede jakým způsobem se vada projevuje, datum a čas jejího vzniku, nárok z odpovědnosti za vadu, který uplatňuje. Reklamační protokol musí mít písemnou formu a mimo náležitosti vztahující se k popisu charakteru vady musí dále obsahovat nacionále kupujícího, datum a podpis kupujícího. Reklamační protokol musí být zaslán na adresu prodávajícího poštou, faxem či emailem (v případě zaslání protokolu emailem musí jít o naskenovanou kopii obsahující veškeré náležitosti reklamačního protokolu). Reklamace se považuje za uplatněnou okamžikem potvrzení přijetí reklamačního protokolu prodávajícím v případě, že reklamační protokol není prodávajícímu doručen prokazatelným způsobem.
Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace.
V případě zaslání zboží na reklamační adresu bez předchozího oznámení reklamace formou zaslání reklamačního protokolu nemůže být považováno za reklamaci a nelze zahájit reklamační řízení. Rovněž tak nelze zahájit reklamační řízení v případě, že zásilka je vrácena neúplná, nebyl předložen doklad o koupi v internetovém obchodě malvino.cz či nebyl vůbec doručen reklamační protokol.
Lhůta 30 dní pro odstranění reklamované vady zboží počíná běžet okamžikem uplatnění reklamace u prodávajícího.
V případě neschopnosti prodávajícího realizovat reklamaci ve lhůtě 30 dnů od jejího uplatnění kupujícím u prodávajícího se kupujícímu přiznávají stejná práva jako kdyby se jednalo o neodstranitelnou vadu. V takovém případě kupujícímu vzniká nárok na výměnu zboží za jiné, které je stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.
Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé neodborným zacházením či nakládáním se zbožím v rozporu s příslušnými platnými předpisy. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé během přepravy zboží zpět k prodávajícímu.

VII. Neoprávněná reklamace, zánik nároku na reklamaci

V případě neoprávněné reklamace je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedených v dokumentaci (mezi dokumentaci se řadí i upozornění na originálním obalu k výrobku) ke zboží, nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

 

Předvolby soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vaší návštěvy tohoto webu, k analýze jeho výkonu a ke shromažďování údajů o jeho používání. Můžeme k tomu použít nástroje a služby třetích stran a shromážděná data mohou být přenášena partnerům v EU, USA nebo jiných zemích. Kliknutím na „Přijmout všechny soubory cookie“ vyjadřujete svůj souhlas s tímto zpracováním. Níže můžete najít podrobné informace nebo upravit své preference.

Zásady ochrany soukromí

Ukázat podrobnosti

Přihlášení