Vinařské oblasti

Rakousko - Domäne Wachau

Rakousko - Domäne Wachau

DOMÄNE WACHAU

Vinařství Domäne Wachau je pevně spojeno s regionem Wachau. Představuje zhruba 420 hektarů vinic světově proslulého vinařského regionu s jeho typickými kamennými zídkami a příkrými terasami obhospodařovanými 600-ti sty členy vinařského společenství. Celkem představuje asi 30 % celkového objemu vinic v oblasti Wachau. Zvučná jména jako Achleiten, Kollmitz, Loibenberg nebo 1000-Eimer-Berg se nachází na jednotlivých hřebenech a představují proslulé jednotlivé vinice.
Vinařství Domäne Wachau usiluje jako člen spolku Vinea Wachau Nobilis Districtus pouze o nejvyšší kvalitu a nabízí v rámci své produkce vína kategorie Steinfelder, Federspiel a Smaragd. Zpracovává výhradně vlastní hrozny, nákup hroznů, moštu ani vína není dovolen.

Vinařství Domäne Wachau patří se svou roční produkcí okolo 2,5 milionu lahví vína (0,75 l) k největším vinařským podnikům Rakouska. Je rovněž činné jako samostatný producent vína ve specializovaném obchodu a gastronomii a se svými prémiovými víny dosahuje značných úspěchů.

Vinařství Domäne Wachau realizuje zhruba 35 % prodeje svých vín na rakouském potravinovém trhu, 25% produkce se prodá v gastronomii a specializovaném obchodě, asi 30 % jde na export a zbývající část se prodá přímo ve sklepě.

Kodex Wachau

Vinařství Wachau usiluje jako člen spolku Vinea Wachau Nobilis Districtus pouze o nejvyšší kvalitu a nabízí v rámci své produkce vína v jakostních kategoriích Steinfeder, Federspiel a Smaragd. Zpracovává výhradně vlastní hrozny, nákup hroznů, moštu ani vína není dovolen.

Kodex Wachau
Okolo 200 jednotlivých producentů vína v oblasti Vinea Wachau produkujících vína v kategoriích "Steinfeder" nebo "Smaragd" přijalo od května 2006 tzv. "Codex Wachau". Šest nejpodstatnějších pilířů "Codex Wachau" jsou:

Nejpřísnější princip původu
Veškeré víno pochází z regionu Wachau, produkuje se výhradně v kategoriích Steinfeder, Federspiel a Smaragd a musí se plnit do lahví v oblasti Wachau.

Žádné úpravy vína
Vinaři z oblasti Wachau odmítají jakékoliv upravování vína. To znamená, že potenciál sklizně hroznů a z něho odvozený obsah cukru v hroznech je v daném roce jediným určujícím momentem pro kvalitu vína. Z toho také vyplývá kategorizace vín z Wachau.

Žádná koncentrace
Vinaři z oblasti Wachau odmítají jakékoliv změny přirozené struktury a složení hroznů, moštu či vína a tyto nesmí být měněny technickými prostředky (vakuová destilace, kryoextrakce apod.).

Žádné dochucování
Vinaři z oblasti Wachau nepoužívají jakéhokoliv dochucování vín. To znamená, že odmítají veškeré změny přirozené struktury aroma vín.

Žádná frakcionace - ozařování
Vinaři z oblasti Wachau vylučují rozkládání vína na jednotlivé části a jeho svévolné spojování (Spining Cone Column/odstřeďovací sudy). Tyto metody byly EU povoleny pro vína pocházející z Jižní Ameriky umístěná na trhu v EU. Vinaři z Wachau považují tuto techniku za nepřirozenou, zrazující přírodu a samozřejmě ji odmítají.

Výlučně příroda
Vinaři z oblasti Wachau odmítají při produkci vín v jakostních kategoriích Steinfeder, Federspiel a Smaragd jakékoli manipulace s vínem, které umožňuje moderní vinařství a preferují výhradně přírodní postupy.

 

Rakousko - Temer

Rakousko - Temer

BURGENLAND - jihovýchodní část Rakouska proslavena produkcí červeného vína. Vinné trasy kolem Neziderského jezera mapují kolem 15.000 hektarů ploch. Tamní vynikající půdy, teplé podnebí a samotné jezero jako zásobárna tepla a regulátor vzdušné vlhkosti představují téměř ideální podmínky pro pěstování vinné révy.

Vinohrady rodiny Temer leží na slunečné straně okraje Neziderského jezera v oblasti Burgunland v jihovýchodní části Rakouska, která je proslavena produkcí červeného vína. Tam, kde je klima i na podzim velmi teplé a kde stepní jezero příjemně zvlhčuje vzduch, roste nejlepší víno v kraji. Na okraji národního parku, který spadá pod ochranu UNESCO, sbírá rodina Temer rok co rok několik tun vynikajících hroznů. Ve starých klenbových sklepech leží tento tekutý poklad v ušlechtilých barikových sudech a čeká na plnění do láhví.

Samotné jméno se vyskytuje v Golsu jen jednou a i kvalita vína se silně odlišuje od místní konkurence. Rodinný vinařský podnik sbírá pravidelně ocenění a ve věcích prodeje se tento mladý podnik též výborně prosazuje. Na mezinárodních výstavách se představují prémiová vína, uzavírají se smlouvy po celém světě a v mezičase víno putuje do všemožných koutu planety. „Nejsme sice největší vinařský podnik, ale mezinárodně co se týká kvality, se nám daří držet krok", říká Ing. Christian Temer.

Přihlášení